Regulaminy i załączniki do regulaminów

.docx .pdf

STATUS UCZESTNIKA

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d nauczyciele

STATUS UCZESTNIKA

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d nauczyciele
   

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d TG uczeń

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d TH uczniowie

5. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2dęblin TE uczniowie

6. Załącznik nr 2 a -ankieta motywacji do udziału w projekcie

7. Załącznik nr 2b ankieta motywacji do projektu

8. Załącznik nr 3a deklaracja UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA

9. Załącznik nr 3b deklaracja UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA

10. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektuałącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

11. Zalącznik nr 5 do Reg uczestnictwa w projekcie - REGULAMIN uczestnictwa i udziału w stażu i praktykach

12. Załącznik 1 do Regulaminu- formularz zgloszenia na staż zawodowy

13. Załącznik 2 do Regulaminu-oświadczenie

14. Załącznik 3 do Regulaminu-wniosek o przyznanie stypendium

15. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w stażach zawod. -Umowa nr .. o realizację stazy praktyk zawodowych

16. Załącznik na 1 do umowy o realiz.-umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

17. Załącznik nr 2 do umowy o realiz.- indywidualny program stażu praktyk

18. Załącznik nr 3 do umowy o realiz.- dziennik stażu praktyk

19. Załącznik nr 4 do umowy o realiz.- Lista obecności

20. Załącznik nr 5 do umowy o realiz.- Ocena

21. Załącznik nr 6 do umowy o realiz.-zaświadczenie o odbyciu stażu praktyki 

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d TG uczeń

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2d TH uczniowie

5. Załącznik nr 1 do Regulaminu zsz2dęblin TE uczniowie

6. Załącznik nr 2 a -ankieta motywacji do udziału w projekcie

7. Załącznik nr 2b ankieta motywacji do projektu

8. Załącznik nr 3a deklaracja UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA

9. Załącznik nr 3b deklaracja UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA NAUCZYCIELA

10. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektuałącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

11. Zalącznik nr 5 do Reg uczestnictwa w projekcie - REGULAMIN uczestnictwa i udziału w stażu i praktykach

12. Załącznik 1 do Regulaminu- formularz zgloszenia na staż zawodowy

13. Załącznik 2 do Regulaminu-oświadczenie

14. Załącznik 3 do Regulaminu-wniosek o przyznanie stypendium

15. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w stażach zawod. -Umowa nr .. o realizację stazy praktyk zawodowych

16. Załącznik na 1 do umowy o realiz.-umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

17. Załącznik nr 2 do umowy o realiz.- indywidualny program stażu praktyk

18. Załącznik nr 3 do umowy o realiz.- dziennik stażu praktyk

19. Załącznik nr 4 do umowy o realiz.- Lista obecności

20. Załącznik nr 5 do umowy o realiz.- Ocena

21. Załącznik nr 6 do umowy o realiz.-zaświadczenie o odbyciu stażu praktyki 
   
   
   
Czytaj więcej...

 EFS kolor poziom

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie jest uczestnikiem projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. do 30.09.2020r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

Czytaj więcej...