Plan lekcji 2017/2018 (pliki w pdf) obowiązujący
od 09 października 2017 r.

plan dla klas

plan dla nauczycieli

plan sal


 

Plan lekcji 2017/2018 (pliki w pdf) obowiązujący
od 25 września 2017 r.

plan dla klas

plan dla nauczycieli

 


Plan lekcji 2017/2018 (pliki w pdf) obowiązujący
od 11 września 2017 r.

plan dla klas

plan dla nauczycieli


 

Plan lekcji 2017/2018 (pliki w pdf) obowiązujący od 4 września 2017 r.

plan dla klas

plan dla nauczycieli