OGŁOSZENIE 

      W dniu 12 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00   w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie odbędzie się spotkanie dla rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Debiutanci na europejskim rynku pracy” realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Cel spotkania:

  • omówienie zagadnień związanych z wyjazdem do Portugalii,
  • podpisanie umowy finansowej pomiędzy ZSZ nr 2 w Dęblinie a uczniem i rodzicem (prawnym opiekunem).

Obecność uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) obowiązkowa.

koordynator projektu

Anna Wąsik