Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2018/2019

 

 klasa III TG, III TH, III TE,  II TH -  4 tygodnie

 klasa III TO -  2 tygodnie

 klasa II TE - 2 tygodnie