Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

 

23 .04 - 22.05.2017 - klasa III TG, III TH, II TH (4 tygodnie)

7.05 - 18.05.2017 - klasa II TE - technik ekonomista i technik organizacji reklamy (2 tygodnie)