Wykaz procedur obowiązujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

 1. Procedura reagowania w przypadku nawiązywania przez uczniów niebezpiecznych kontaktów w Internecie
 2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia w szkole zachowań agresywnych lub tzw. fali
 3. Procedura postępowania w przypadku wagarów ucznia
 4. Procedura reagowania w sytuacji zagrożenia dla zdrowia uczniów w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
 5. Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego
 6. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego
 7. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole
 8. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub innych niepokojących zachowań seksualnych w szkole wśród uczniów
 9. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia
 10. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 11. Procedura postępowania w przypadku łamania prawa autorskiego
 12. Procedura postępowania w sytuacji palenia przez ucznia wyrobów tytoniowych lub e-papierosów na terenie szkoły
 13. Procedura postępowania w sytuacji podłożenia ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku
 14. Procedura postępowania w sytuacji próby samobójczej ucznia
 15. Procedura postępowania w sytuacji skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły
 16. Procedura postępowania w sytuacji wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły
 17. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia  i postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne (podczas obecności lub nieobecności pielęgniarki szkolnej)
 18. Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym w szkole
 19. Procedura reagowania w przypadku sekstingu, prowokacyjnego zachowania i aktywności seksualnej traktowanej przez uczniów jako źródło dochodu oraz cyberprzemocy – przemocy z użyciem technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej
 20. Procedura udzielania pomocy uczniom – ofiarom przemocy domowej

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W DĘBLINIE w związku z zapobieganiem zakażenia koronawirusem COVID – 19 - pobierz

PROCEDURY   BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW KONSULTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W DĘBLINIE w związku z zapobieganiem zakażenia koronawirusem COVID – 19 - pobierz

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie - pobierz

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W DĘBLINIE w związku z zapobieganiu zakażenia koronawirusem COVID – 19 - pobierz