„Praktyka czyni  mistrza – czas na staż”

W dniu 11.06.2012r. w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie  rozpoczęła się realizacja projektu  pt. „Praktyka czyni  mistrza – czas na staż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt będzie realizowany do 30.09.2012r.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły w czasie  wakacji odbywają staże zawodowe, których celem jest rozwijanie i pogłębianie ich wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia. Staże realizowane są w terminach: od 02.07.2012r. do 27.07.2012r., od 09.07.2012 r. do 03.08.2012 r.  oraz od 30.07.2012r.do 24.08.2012r.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z projektu „Praktyka czyni  mistrza – czas na staż”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie w okresie od 11 czerwca 2012 roku do 30 września 2012 roku realizuje projekt „Praktyka czyni mistrza – czas na staż” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie trwania projektu szkoła zorganizowała staż dla 88 uczniów techników: ekonomicznego,  handlowego,  hotelarskiego i gastronomicznego. Młodzież odbywała staże  w instytucjach państwowych i prywatnych (w Dęblinie, Rykach i Warszawie), w jednostkach handlowych (w Dęblinie) oraz w zakładach gastronomicznych i hotelarskich (m.in w Kozienicach, Kazimierzu Dolnym) .

Czytaj więcej...