„Praktyka czyni  mistrza – czas na staż”

W dniu 11.06.2012r. w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie  rozpoczęła się realizacja projektu  pt. „Praktyka czyni  mistrza – czas na staż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt będzie realizowany do 30.09.2012r.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły w czasie  wakacji odbywają staże zawodowe, których celem jest rozwijanie i pogłębianie ich wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia. Staże realizowane są w terminach: od 02.07.2012r. do 27.07.2012r., od 09.07.2012 r. do 03.08.2012 r.  oraz od 30.07.2012r.do 24.08.2012r.

Każdy uczeń odbywa staż przez 4 tygodnie. Do projektu przystąpili uczniowie technikum gastronomicznego, handlowego, hotelarskiego i ekonomicznego. Staże odbywają się na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Uczniowie technikum ekonomicznego pracują w biurach rachunkowych  w Warszawie, instytucjach państwowych i prywatnych w Dęblinie, Rykach i Stężycy. Uczniowie technikum hotelarskiego swoje staże odbywają w hotelach w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą oraz w Dęblinie, natomiast technikum gastronomicznego w zakładach gastronomicznych. Wszyscy uczestnicy staży zawodowych otrzymają pakiet biurowy, a uczniowie technikum gastronomicznego, hotelarskiego i handlowego również odzież roboczą. Uczniowie w czasie odbywania stażu zawodowego mają zapewnione wyżywienie i dojazd do miejsca pracy. Młodzież odbywająca  staże w Warszawie i Kazimierzu Dolnym ma zapewnione  zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną. Uczniowie po odbyciu stażu zawodowego  otrzymają stypendium stażowe  oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.

O przebiegu realizacji projektu będziemy Was informować na bieżąco.

Życzymy wszystkim uczestnikom staży wytrwałości :)

J.P.