Sprzątanie grobów

30 października 2012, już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania zaniedbanych grobów na pobliskim cmentarzu komunalnym. Przez niemal dwie godziny uczniowie pracowali na cmentarzu zbierając liście, zamiatając groby i porządkując alejki. Efektem ich pracy było 11 uporządkowanych i udekorowanych grobów.

Czytaj więcej...

Zbiórka dla Figi i Białej

W dniach 13-14 grudnia, na terenie szkoły, została przeprowadzona zbiórka funduszy na operację i mieszkanie  dla Figi i Białej, które przebywają pod opieka fundacji "Pies z kotem". Zbiórka przeprowadzona została w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto fundacji.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy.


Sadziliśmy las

Sadzenie lasu przez myśliwych w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Puławy, to tradycja, która kultywowana jest przez ponad 40 lat. Rokrocznie, myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich należących do Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” w porozumieniu z Nadleśnictwem Puławy, przystępują do tej jakże szczytnej ze wszech miar inicjatywy o charakterze ekologicznym.

Czytaj więcej...

Tydzień zdrowia

Podczas tygodnia zdrowia odbywały się w naszej szkole różne akcje promujące zdrowy tryb życia. Nie zabrakło konkursu na plakat antynikotynowy oraz akcji: PAMIĘTAJMY O PROFILAKTYCE GRYPY


Pokaz pierwszej pomocy

W ramach działań dotyczących udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy, na stronie szkoły zamieściliśmy grę edukacyjną ”Pierwsza Pomoc” . Zajęcia praktyczne dla uczniów zaplanowane są  na przełomie maja i czerwca.


Liczenie zwierząt w lesie

W celu poznania faktycznej liczby zwierząt w lesie, na potrzeby monitoringu ich populacji, Ministerstwo Środowiska wydaje polecenie policzenia zwierząt. Wybrano więc metodę pędzeń próbnych, która jest zaliczana do najdokładniejszych.

Polega to na zmuszeniu zwierzyny do wyjścia z obstawionego przez obserwatorów fragmentu lasu. Na podstawie liczby zaobserwowanych zwierząt prognozuje się wyniki dla całego obszaru nadleśnictwa. Akcja liczenia obejmuje 10 procent powierzchni leśnej wszystkich nadleśnictw.

W tym roku w lutym,  również przedstawiciele naszej szkoły brali udział w liczeniu zwierząt na terenie Nadleśnictwa Puławy. Głównie koncentrowano się na liczebności populacji łosia a szacunkowe wyliczenia dały wynik 5 łosi na 1000ha lasu.


Ptasia stołówka

Ptasia stołówka jest  pomysłem na zapewnienie ptakom różnorodnego pokarmu zimą. Sadząc na terenie szkoły różnorodne gatunki drzew i krzewów możemy zapewnić pokarm wielu gatunkom ptaków podczas zimy. W tej chwili prace nad realizacją tego projektu trwają, wybrane są już odpowiednie gatunki roślin, oraz miejsce na obsadzenia. Na koniec maja planujemy wspólnie z uczniami wykończyć projekt .


Eko – informacje

W ciągu całego roku szkolnego 2012/2013 na terenie naszej szkoły robione są gazetki szkolne dotyczące działań ekologiczno zdrowotnych. Gazetki pełnią rolę informacyjną i edukacyjną ale także mają zachęcić uczniów do poszerzania swojej wiedzy. Do tej pory między innymi poruszaliśmy tematy związane z nałogami, grypą, segregacją śmieci, wiosną w przyrodzie, AIDS itp. Gazetki są ustawiane na korytarzach szkoły.


Program Ptaki

W ramach programu „Ptaki” organizowanego przez OTOP troje uczniów z klas I monitorowało wybrane zbiorniki wodne w Kozienicach, Chrustnem  i w Rykach. Celem monitoringu było badanie zimowania łabędzi na tym terenie.  Monitoring prowadzony jest od grudnia i będzie trwał do końca lutego.


XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 10 stycznia 2013 roku w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie odbył się I podstawowy etap  XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią,

a także ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki.

Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Swoich sił w tej tematyce próbowało 6 uczniów naszej szkoły. Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy I Tga - Jacek Grula , któremu zabrakło tylko 5 punktów do zakwalifikowania się do drugiego etapu olimpiady. Wszystkim uczestnikom dziękuję, gratuluję odwagi  i zachęcam do kolejnego zmierzenia się z tą trudną ale bardzo prestiżową olimpiadą  w przyszłym roku.

Anna Niedźwiecka