Sadziliśmy las

Sadzenie lasu przez myśliwych w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Puławy, to tradycja, która kultywowana jest przez ponad 40 lat. Rokrocznie, myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich należących do Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” w porozumieniu z Nadleśnictwem Puławy, przystępują do tej jakże szczytnej ze wszech miar inicjatywy o charakterze ekologicznym.

Do grupy myśliwych dołączają też różni sympatycy lasu. W tym roku na zaproszenie „Koła Łowieckiego Sokół” las sadzili również uczniowie Naszej Szkoły.  Do obsadzenia było ok. 2 hektarów lasu, sadzonkami sosny.  Wszyscy pracowali szybko i sprawnie a potem to były już tylko atrakcje – loteria fantowa (każdy los wygrywał) i poczęstunek.  Tegoroczne sadzenie odbyło się w dniu 20 kwietnia 2013 roku.