INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. i rozpoczęciem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) informujemy, że:

Czytaj więcej...