SAMORZĄD  UCZNIOWSKI:

  •         przewodniczący - Marcin Dzik, kl. III TE
  •         zastępca przewodniczącego - Anna Kępka, kl. III TH
  •         zastępca przewodniczącego - Dominika Zięba, kl. III TE
  •         opiekun samorządu - mgr Agnieszka SKOWRON

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zadanie

Sposób realizacji Termin
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

-zebranie samorządu

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

IX
Ułożenie harmonogramu apeli zdawczo- odbiorczych.

-zebranie samorządu

-sporządzenie harmonogramu

IX
Zagospodarowanie tablicy S.U

-regulamin Samorządu Uczniowskiego

-przedstawienie składu zarządu SU

-ogłoszenia różne

cały rok
SzczęśliwyNumerek

-wykonanie numerków

-codzienne losowanie dwóch numerków, które danego dnia nie będą odpytywane

-wywieszenie informacji w gablocie

cały rok
Rówieśnicy- rówieśnikom -pomoc w nauce słabszym kolegom  
Dzień Chłopaka

-imprezy klasowe

-życzenia okolicznościowe dla wszystkich chłopców w szkole

IX
Gablota szkolna

-„ To my!”samorząd uczniowski

-prawa i obowiązki uczniów

 
Sprzątanie świata -porządkowanie terenów wokół szkoły