Dni języków obcych – środa, czyli wycieczka do Instytutu Camõesa UMCS w Lublinie

W ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, 49 uczniów z klas: III TE, III TH, III TG oraz II TH wzięło udział w wycieczce do Centrum Języka Portugalskiego w Lublinie.

Odbyła się ona 28 września 2016 r. w ramach organizowanych w szkole Dni Języków Obcych, a jej pomysłodawcami byli: nauczyciel języka hiszpańskiego p. M. Hułyk i p. M. Sulima. Jednym z powodów, dla którego wycieczka ta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jest planowany na kwiecień wyjazd na praktyki zawodowe do Barcelos w Portugalii, w ramach programu Erasmus+.

Głównym punktem wycieczki był wykład przeprowadzony przez pana mgr. Lino Oliveira Lopes-De Matos. Prelekcja dotyczyła Portugalii i języka portugalskiego, a podczas niej nasi uczniowie mogli wczuć się w rolę studentów iberystyki. Wykład przeplatany był krótkimi filmami pokazującymi piękno tego kraju oraz jego kulturę. Po zakończonym wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. I tak jedni pytali o rzeczy prozaiczne, jak pogoda, ubrania, jedzenie, sport… innych interesowały ciekawe miejsca i wydarzenia kulturalne, które będą mogli zobaczyć na własne oczy już w maju podczas pobytu w Barcelos, Porto, Lizbonie.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dyrektor Centrum Języka Portugalskiego prof. dr hab. Barbarze Hlibowickiej-Węglarz za umożliwienie nam wizyty oraz mgr. Lino Oliveira Lopes-De Matos za zaangażowanie, poświęcony czas i niezwykle ciekawy wykład.