ZADANIA Z MATEMATYKI

Szkolenia e-learningowe z zakresu matematyki, będące rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w partnerstwie przez Politechnikę Łódzką oraz firmę GroMar Sp. z o. o.

Przygotowane zostały według określonego schematu – początkowe ekrany stanowią wprowadzenie do danego tematu, kolejna część to przykładowe zadania wraz z zaproponowanymi przez autorów szkoleń formami rozwiązań, na samym końcu zaś znajdują się ćwiczenia podsumowujące i sprawdzające poznanie określonych zagadnień.

Przygotowane są w technologii Flash, do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest zainstalowanie na komputerze użytkownika programu Adobe Flash Player, który dostępny jest do pobrania np. pod poniższym linkiem:

http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Szkolenia stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć lekcyjnych. Jak pokazały nasze doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu, korzystanie z tych materiałów przynosi rezultaty w postaci pogłębienia przez uczniów wiedzy z zakresu matematyki i polepszenia wyników w nauce.

 1. Ciąg arytmetyczny
 2. Ciąg arytmetyczny i geometryczny
 3. Ciąg geometryczny
 4. Działania na zdarzeniach - zdarzenia przeciwne do zdarzeń złożonych
 5. Działania na liczbach rzeczywistych
 6. Działania na wyrażeniach wymiernych
 7. Działania na zbiorach. Zbiory liczbowe
 8. Działania na zdarzeniach - zdarzenie przeciwne
 9. Elementy rachunku prawdopodobieństwa
 10. Elementy rachunku prawdopodobieństwa - zastosowanie kombinatoryki
 11. Elementy statystyki - mediana
 12. Elementy statystyki - miary rozproszenia
 13. Elementy statystyki - przegląd
 14. Elementy statystyki - wartość średnia
 15. Figury osiowosymetryczne
 16. Figury środkowosymetryczne
 17. Funkcja kwadratowa
 18. Funkcja kwadratowa - postać iloczynowa
 19. Funkcja kwadratowa - własności
 20. Funkcja kwadratowa - własności monotoniczność
 21. Funkcja kwadratowa - własności, miejsca zerowe, znak
 22. Funkcja kwadratowa wartość najmniejsza i największa
 23. Funkcja logarytmiczna
 24. Funkcja wykładnicza - wprowadzenie
 25. Funkcja wymierna - wprowadzenie
 26. Funkcje - fizyka, chemia
 27. Graniastosłup
 28. Graniastosłup - zastosowanie trygonometrii
 29. Kąt środkowy, kąt wpisany i inne
 30. Kula
 31. Kwadrat. Prostokąt
 32. Logarytmy - własności - wprowadzenie
 33. Nierówności kwadratowe
 34. Obliczenia procentowe - podstawy
 35. Odcinek, równanie prostej w układzie współrzędnych
 36. Ostrosłup
 37. Ostrosłup - trygonometria
 38. Ostrosłup o podstawie kwadratowej, prostokątnej - wykorzystanie trygonometrii
 39. Ostrosłup o podstawie kwadratowej, prostokątnej
 40. Podobieństwo figur
 41. Potęgowanie, pierwiastkowanie - własności
 42. Procenty - zadania tekstowe
 43. Procenty - zadania tekstowe - cz.II
 44. Procenty, lokaty, kredyty
 45. Przybliżenia, błędy
 46. Rachunek prawdopodobieństwa - rachunki, różne
 47. Rachunek prawdopodobieństwa, działania na zdarzeniach - własności
 48. Rachunek prawdopodobieństwa, działania na zdarzeniach
 49. Równania kwadratowe
 50. Równania liniowe i nierówności
 51. Równania wielomianowe
 52. Równania wymierne
 53. Równanie okręgu
 54. Stożek
 55. Stożek - zastosowanie w trygonometrii
 56. Symetria osiowa
 57. Symetria środkowa
 58. Symetria środkowa i symetria osiowa. Złożenie symetrii
 59. Sześcian, prostopadłościan
 60. Sześcian, prostopadłościan - zastosowanie trygonometrii
 61. Tablice trygonometryczne
 62. Tożsamości trygonometryczne
 63. Trójkąt
 64. Trygonometria - twierdzenie Pitagorasa
 65. Trygonometria - wprowadzenie cz.I
 66. Trygonometria - wprowadzenie cz. II
 67. Układy równań. Metody algebraiczne
 68. Układy równań. Wprowadzenie
 69. Układy równań. Zadania tekstowe
 70. Walec
 71. Walec - trygonometria
 72. Wartość bezwzględna
 73. Wartość funkcji, argument funkcji
 74. Wielomiany. Działania na wielomianach
 75. Własność funkcji
 76. Wykres funkcji f(-x), -f(x)
 77. Wykres funkcji y=ax+b
 78. Wzajemne położenie okręgów
 79. Wzory skróconego mnożenia
 80. Zbiory funkcji