ZSZ nr 2 gospodarzem V Forum Samorządów Uczniowskich powiatu ryckiego

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w piątek, 1 kwietnia 2016 r. odbyło się V Forum Samorządów Uczniowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, które swym patronatem objął Starosta Rycki Stanisław Jagiełło.

Swoją obecnością zaszczycił nas Stanisław Włodarczyk - Wicestarosta Powiatu Ryckiego, który dokonał oficjalnego otwarcia forum. Z zaproszenia do udziału w forum skorzystały Samorządy Uczniowskie z Gimnazjum nr 2 w Dęblinie, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Rykach, Publicznego Gimnazjum nr 3 w Dęblinie, Publicznego Gimnazjum w Leopoldowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rykach i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, delegując swoich przedstawicieli wraz z opiekunami.

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: ,,Społeczeństwo i my, czyli...? '', a jego celem było rozwijanie samorządności i kreatywności uczniów, promowanie idei wolontariatu oraz zacieśnienie współpracy między samorządami i ich opiekunami.

W pierwszej części spotkania sprawdziliśmy wspólnie, czy znamy rolę i zakres działań przedstawicieli samorządu uczniowskiego i wysłuchaliśmy prelekcji przedstawicielek fundacji „Razem możemy więcej" – pań Urszuli Kardas i Marty Mikusek oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie – pań Sylwii Przybysz i Anety Sztobryn, które przybliżyły nam swoje organizacje, jak i samą ideę wolontariatu. Podziękowały także samorządom za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcały nas do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej współpracy.

W drugiej części spotkania każda ze szkół zaprezentowała swoje działania, co w zamierzeniu służyło wymianie dobrych praktyk. Debatowaliśmy nad propozycją organizacji przedsięwzięcia. wspólnego dla wszystkich szkół. Ustaliliśmy, zachęceni przez dzisiejszych gości, iż skupimy się na pomocy potrzebującym. Przedstawiciele wszystkich szkół złożyli podpisy pod deklaracją uczestnictwa w happeningu, który zorganizujemy wspólnie w roku szkolnym 2016/2017. Cel i szczegóły akcji będziemy ustalali na kolejnych spotkaniach roboczych, pierwsze odbędzie się już w czerwcu. Pojawiały się także plany, aby kontynuować współpracę na innych polach. Padł między innymi pomysł organizacji wspólnych konkursów, czy też zorganizowania gry terenowej, do udziału w której zostaną zaproszone reprezentacje szkół.

W przerwie między panelami nastąpiła 20 minutowa przerwa na posiłek. I tak na talerzach naszych gości pojawiły się przepyszne naleśniki, przygotowane przez uczniów klas technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej pod czujnym okiem pani M. Szpadzik. Gości w dniu dzisiejszym obsługiwali uczniowie klas techników: hotelarskiego, gastronomicznego oraz ekonomicznego.

W organizację dzisiejszego wydarzenia włączyła się cała społeczność szkolna, która już od środy pod opieką pań M. Zagożdżon, E. Kani oraz A. Skowron przygotowywała szkołę na przyjęcie gości. Zadanie to ich zdaniem zaliczyli na 5.