Dzień Dawcy Szpiku w ZSZ nr 2

W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją DKMS Polska. W dniach 21-22 listopada zorganizowany został na terenie naszej szkoły Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja potencjalnych dawców została poprzedzona akcją informacyjną. Korzystając z udostępnionych przez fundację materiałów zapoznaliśmy uczniów z problematyką nowotworów krwi, sposobami ich leczenia, procedurą rejestracji potencjalnych dawców oraz metodami pobrania szpiku do przeszczepienia.

W szkole zawisły plakaty informacyjne, rozdawano ulotki, komunikaty o akcji zostały zamieszczone na Facebooku. Równocześnie odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, a były nimi Monika Cąkała i Aleksandra Langwińska z kl. IV TE/TH oraz Lidia Sępka, Kamila Gałat, Zuzanna Świderska i Anna Kamińska z kl. I TEO.

W Dniu Dawcy Szpiku zarejestrowaliśmy 14 osób. Chętnych było więcej. Niestety, nie wszyscy, którzy się zgłosili, spełnili wymagane kryteria (głównym powodem niemożności dokonania rejestracji był stan zdrowia). Akcję koordynowała p.M. Zagożdżon, a odpowiedzi na pytania potencjalnych dawców udzielały wolontariuszki – Monika, Ola, Lidka, Kamila, Zuza i Ania – które w razie konieczności konsultowały się z infolinią fundacji.

W związku z dużym zainteresowaniem akcją ze strony uczniów jeszcze niepełnoletnich planujemy kontynuację współpracy z Fundacją DKMS Polska i organizację kolejnych dni rejestracji potencjalnych dawców szpiku.