OGŁOSZENIE

      W dniu 9 stycznia 2017 roku o godzinie 15.00   w  Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie odbędzie się spotkanie uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Debiutanci na europejskim rynku pracy” realizowanym w ramach programu Erasmus+ z przedstawicielem firmy Mobility Friends z Portugalii.

Cel spotkania:

  • przedstawienie zespołu Mobility Friends,
  • poznanie oczekiwań i preferencji uczniów dotyczących miejsc praktyk,
  • przedstawienie zakładów pracy w których młodzież będzie odbywała praktykę zawodową,
  • odpowiedzi na pytania uczniów.

Obecność uczniów na spotkaniu jest obowiązkowa.

koordynator projektu

Anna Wąsik