nowe1


Informacja dla rodziców oraz uczniów
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 W związku z zawieszeniem zajęć:

  1. Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (w czasie rzeczywistym).
  3. Każdy nauczyciel wskaże każdemu uczniowi źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą skorzystać. Nauczyciel obowiązany jest również do łączenia naprzemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  4. W czasie, w którym odbywają się zajęcia (zgodnie z planem lekcji) uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika lekcyjnego lub komunikatorów.
  5. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia może skontaktować się z wychowawcą zdalnie na dotychczasowych zasadach (rozmowa telefoniczna, email, dziennik elektroniczny).
  6. Szczegółowe informacje uczniowie i rodzice otrzymają drogą mailową lub wiadomość przez dziennik lekcyjny.

               Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną planowane na 30 maja 2020 r. obchody jubileuszu 50 - lecia ZSZ nr 2 w Dęblinie nie odbędą się w zaplanowanym terminie.

Przygotowywaliśmy się do nich długo, ciesząc się na spotkanie z zaproszonymi gośćmi i absolwentami. Z przyczyn od nas niezależnych niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych informacji na temat nowej daty uroczystości. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wraz z rozwojem sytuacji będziemy Państwa zawiadamiać o planowanych działaniach.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe, pełne życzliwości i wsparcia słowa, które do nas docierają. Życzymy zdrowia i pogody ducha, licząc na spotkanie z Państwem w nieodległej przyszłości.

Organizatorzy


Podpisanie umów na realizację  projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

             W ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w  dniu 20 kwietnia 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SKADAR Arkadiusz Skawiński” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie.

Czytaj więcej...

NIECODZIENNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

 24 i 27 kwietnia 2020 r. pożegnaliśmy uczniów klas czwartych.

To nie było pożegnanie jakiego wszyscy byśmy chcieli. Gdzie zamieszanie na korytarzu, śmiech, gwar w sali gimnastycznej, uroczyste wręczenie dyplomów, świadectw i podziękowań, wspólne zdjęcia? To rozstanie z maturzystami odbyło się w zupełnie innych warunkach i okolicznościach, bez nauczycieli, gości, rodziców, młodszych koleżanek i kolegów. A jednak nie zabrakło uśmiechu, łez, wzruszenia i wspomnień.

Panie dyrektor Mariola Sulima i Aleksandra Wiśniewska wirtualnie skierowały do absolwentów życzenia i słowa uznania.

Uczennice i uczniowie odebrali świadectwa (niestety w maseczkach i rękawiczkach), a wśród najlepszych znalazły się:

- Małgorzata Bogusz z kl. IV TEO – średnia 5,15, zachowanie wzorowe;

- Zuzanna Świderska z kl. IV TEO – średnia 5,00, zachowanie wzorowe;

- Anna Kamińska z kl. IV TEO – średnia 4,85, zachowanie bardzo dobre.

Drodzy Abiturienci, z całą pewnością się jeszcze zobaczymy…

Teraz wspieramy Was dobrą myślą i jesteśmy z Wami. Do zobaczenia w lepszej przyszłości. A na maturze życzymy tradycyjnie połamania piór.


plakat_dofinansowanie.jpg


Święto Kobiet w ZSZ nr 2

6 marca 2020r. był dla uczniów naszej szkoły okazją do złożenia swoim koleżankom, nauczycielkom, wychowawczyniom życzeń oraz wręczenia im upominków - niespodzianek. Uczniowie klasy III TG we współpracy z samorządem uczniowskim zadbali o wyjątkową oprawę tego dnia.

Wszyscy uczniowie mieli okazję wziąć udział w quizie - Znane Polki, który polegał na odgadnięciu imion i nazwisk Polek, które swoją działalnością zasłynęły na całym świecie. Aby uzupełnić kartę odpowiedzi uczestnicy quizu musieli odszukać fotografie wraz z krótką informacją na ich temat.

Czytaj więcej...

Uczniowie ZSZ nr 2 wspierają dzieci
z Domu Dziecka w Puławach

4 marca 2020r. odbył się w naszej szkole kolejny w tym roku szkolnym charytatywny kiermasz ciast zorganizowany przez samorząd uczniowski.

Uczniowie przekazując symboliczną kwotę za poczęstunek, mogli spróbować różnorodnych wypieków takich jak babeczki, szarlotki, Kit Kat czy Rafaello. Okazało się, że nasza szkoła kształci liczne grono łasuchów, o czym świadczy błyskawicznie opróżnione stanowisko ze słodkościami.

Czytaj więcej...

Sukces naszych siatkarzy

Podwójny sukces odnieśli nasi reprezentanci w eliminacjach miejskich i powiatowych w siatkówce. W ubiegłym tygodniu 24 lutego rozegrane zostały mistrzostwa Dęblina, w których udział wzięły trzy drużyny: Ogólnokształcące Liceum Lotnicze, ZSZ nr 1 oraz gospodarz imprezy, czyli ZSZ nr 2. Nasza drużyna wygrała obydwa mecze i zajęła pierwsze miejsce, na drugim uplasowało się OLL, wygrywając z Mechanikiem.

Czytaj więcej...

TROPEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie uczczono „Żołnierzy Wyklętych”. Z klasami maturalnymi spotkały się Panie Anna Niedźwiecka i Grażyna Szczepańska. Tematem prelekcji byli żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego z Dęblina i okolic.

Czytaj więcej...