Szkolny konkurs fotograficzny
„Wiosna w obiektywie” w ZSZ nr 2

Pomimo panującej pandemii koronawirusa, uczniowie naszej szkoły zdołali uchwycić piękno tegorocznej wiosny i podzielić się swoimi zdjęciami w ramach trzeciego z kolei konkursu fotograficznego z cyklu „Cztery pory roku w obiektywie”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań naturą.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny
w reżimie sanitarnym w ZSZ nr 2

Z miesięcznym opóźnieniem, 8 czerwca 2020r. absolwenci Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przystąpili do egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEN, CKE i GIS.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych są dostępne środki do dezynfekcji rąk. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zarówno przy wejściu do szkoły, jak i po jej opuszczeniu.

Czytaj więcej...

Konkurs czytelniczy
z języka angielskiego w ZSZ nr 2

W dniu 4.06.2020r. odbył się w szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego. Ze względu na formę nauczania prowadzoną obecnie, konkurs został przeprowadzony za pomocą używanego przez szkołę narzędzia – platformy Microsoft Office 365.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Technikum, a także Szkoły Branżowej.

Celem konkursu była popularyzacja literatury anglojęzycznej wśród młodzieży, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych.

Czytaj więcej...

KONKURS „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”

Język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Wszyscy wiemy też, jak ważna jest znajomość języka ojczystego i dbałość o jego poprawność.

27 maja 2020 r. uczniowie klas I, II i III wzięli udział w konkursie językowym „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”, tym razem w wersji online. Zadania konkursowe sprawdzały praktyczną znajomość i poprawność języka w zakresie fleksji, frazeologii, leksykologii, ortografii i semantyki.

Uczniowie mieli „trudny orzech do zgryzienia”, jednak polonistom (p. A. Wojtyś i p. B. Barańskiemu) szybko udało się wyłonić zwycięzców:

Czytaj więcej...

Tydzień „Ekologia i My” w ZSZ nr 2

Od 15 do 24 maja 2020r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wirtualnym tygodniu poświęconym zagadnieniom związanym z ekologią.

Za pośrednictwem szkolnego Facebooka, uczniowie świętowali m.in. Dzień Niezapominajki (15.05), Dzień Pszczół (20.05) czy Parków Narodowych (24.05). Z tej okazji klasa I TH5, pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Niedźwieckiej, przygotowała wiele ciekawostek oraz zagadek.

Czytaj więcej...

 aaa


 nowe1


Informacja dla rodziców oraz uczniów
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 W związku z zawieszeniem zajęć:

  1. Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (w czasie rzeczywistym).
  3. Każdy nauczyciel wskaże każdemu uczniowi źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą skorzystać. Nauczyciel obowiązany jest również do łączenia naprzemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  4. W czasie, w którym odbywają się zajęcia (zgodnie z planem lekcji) uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika lekcyjnego lub komunikatorów.
  5. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia może skontaktować się z wychowawcą zdalnie na dotychczasowych zasadach (rozmowa telefoniczna, email, dziennik elektroniczny).
  6. Szczegółowe informacje uczniowie i rodzice otrzymają drogą mailową lub wiadomość przez dziennik lekcyjny.

               Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną planowane na 30 maja 2020 r. obchody jubileuszu 50 - lecia ZSZ nr 2 w Dęblinie nie odbędą się w zaplanowanym terminie.

Przygotowywaliśmy się do nich długo, ciesząc się na spotkanie z zaproszonymi gośćmi i absolwentami. Z przyczyn od nas niezależnych niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych informacji na temat nowej daty uroczystości. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wraz z rozwojem sytuacji będziemy Państwa zawiadamiać o planowanych działaniach.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe, pełne życzliwości i wsparcia słowa, które do nas docierają. Życzymy zdrowia i pogody ducha, licząc na spotkanie z Państwem w nieodległej przyszłości.

Organizatorzy