logo 12 4

OGŁOSZENIE
Technikum Hotelarskie kurs kelnerski

W naszej szkole odbywać się będą szkolenia i kursy dla młodzieży i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Lista osób , które zadeklarowały udział w szkoleniach, kursach.

Czytaj więcej...

 erasmus kolor

 

 "Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Mobilny uczeń - dobry pracownik

 Minął pierwszy tydzień praktyk zawodowych, które przez 45 uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 2 w Dęblinie realizowane są w Portugalii.

Czytaj więcej...

 erasmus kolor

 

 "Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Nie tylko Lizbona - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie odkrywają sekrety Portugalii

 Weekendową eskapadę poza gościnne Barcelos rozpoczęliśmy od zwiedzania stolicy Portugalii, Lizbony. Na początek zawitaliśmy do Belem (Santa Maria de Belém), dzielnicy położonej u ujścia rzeki Tag do Oceanu Atlantyckiego, gdzie wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat wielkich odkryć geograficznych.

Czytaj więcej...

logo 12 4

OGŁOSZENIE
Technikum Hotelarskie  „Kurs savoir vivre i etykiety”

W naszej szkole odbywać się będą szkolenia i kursy dla młodzieży i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Lista osób , które zadeklarowały udział w szkoleniach, kursach.

Czytaj więcej...

 erasmus kolor

 

 "Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Uroki słonecznej Portugalii -
praktyki zawodowe 45 uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

Swoje czterotygodniowe praktyki zawodowe uczniowie naszej szkoły realizują w portugalskich firmach tj. restauracjach, hotelach, biurach rachunkowych, agencjach reklamowych. Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje, dlatego też weekendy są dla nas okazją do obcowania z kulturą Portugalii.

Czytaj więcej...

 erasmus kolor"Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Portugalia – szkolne praktyki, przygoda i my

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie w ramach projektu „Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie na europejskim rynku pracy” zorganizował zagraniczne praktyki dla 45 uczniów technikum ekonomicznego, hotelarskiego i gastronomicznego. Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY

„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz


26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie społeczność szkolna pożegnała tegorocznych abiturientów.

W uroczystym zakończeniu wzięły udział klasy technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Pożegnanie było dużym przeżyciem dla tegorocznych maturzystów, bowiem był to ich ostatni dzień w naszej szkole.

Czytaj więcej...

 Paintball

W dniu 24.04.2019 klasa II TE/TH pod opieką wychowawczyni p. I. Czerwińskiej oraz p. wicedyrektor A. Wiśniewskiej udała się na wyjazd integracyjny do Puław. Dlaczego tak blisko?

Czytaj więcej...

 OGŁOSZENIE!

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które obędą się 9 maja (czwartek) o godz. 16.30.

Zebrania obędą się dla klas I, II i III technikum oraz 1 i 2 szkoły branżowej i 3 klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

 


WIOSENNE SPRZĄTANIE DĘBLINA

Troska o ochronę środowiska nie jest nam obojętna, dlatego też uczniowie naszej szkoły postanowili przyłączyć się do akcji „Sprzątanie Miasta Dęblin 2019” organizowanej przez Burmistrz Miasta Dęblin, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Dębliński Oddział Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Czytaj więcej...