Sukces uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie na XV lubelskim międzyszkolnym konkursie zawodowym „Rok przed dyplomem”

Podczas regionalnego etapu XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem” 202 uczniów klas technicznych z 25 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego sprawdzało swoją wiedzę oraz umiejętności.

Patronat nad konkursem sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Z powodu bieżącej sytuacji epidemiologicznej, etap regionalny konkursu przeprowadzony był 10 maja 2021 r. w formie testu on-line.

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie wzorowo reprezentowali swoją szkołę w następujących zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja TG.16

  • Wiktoria Mączyńska – II miejsce
  • Aleksandra Szymczak – III miejsce

- technik hotelarstwa – kwalifikacja TG.13

  • Nicola Gałuszkiewicz – II miejsce

- technik ekonomista – kwalifikacja AU.36

  • Maria Lipska – wyróżnienie

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów na egzaminach!