a funduszelogo a unialogo

Harmonogram zajęć  przygotowujących do wyjazdu na praktyki zawodowe w Portugalii
dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
"Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie"
realizowanego w ramach programu PO WER

 

język angielski

TE

data

godziny zajęć 

01.02.2018 r.

8.00 – 12.15

02.02.2018 r.

8.00 - 12.15

 

 

język angielski

TH

data

godziny zajęć 

07.02.2018 r.

9.00 – 13.05

08.02.2018 r.

9.00 - 13.05

 

 

język angielski

TG

data

godziny zajęć

17.02.2018 r.

9.00 – 13.05

03.03.2018 r.

9.00 - 13.05

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Obowiązkowa zmiana obuwia.

koordynator projektu

Anna Wąsik


 Projekt: „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie”
realizowany w ramach
Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
numer umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036400
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, tel. 81 88 30 289