OLIMPIADA WIEDZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ

18 października 2016 roku w Dęblinie odbyły się eliminacje wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS. Głównym organizatorem zawodów był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie i MULKS Libero Dęblin. Zawody rozpoczęły się w Stężycy w Wyspie Wisła. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogli podziwiać przepiękny krajobraz terenów nadwiślańskich.

W rozpoczęciu eliminacji udział wzięła Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego p. Hanna Czerska-Gąsiewska, która uroczyście powitała gości. Z ramienia LZS obecnych powitali: Honorowy Sekretarz RW LZS w Lublinie – p. Elżbieta Orzechowska, Skarbnik RW LZS w Lublinie – p. Teresa Paczkowska oraz sekretarz RW LZS w Lublinie – p. Dariusz Piwoński.
             O godzinie 10.00 ruszyła rywalizacja. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z kartografią – musieli odczytać dane z mapy i narysować profil terenu. W drugiej kolejności rozwiązywali test wiedzy o Podhalu – w jego zakres wchodziły: znajomość szlaków i szczytów górskich, znanych osobowości oraz historii związanych z tym regionem. Po dwóch testach przyszedł czas na trzeci – tym razem związany był on z hasłem tematycznym konkursu, czyli Słowacją. Uczniowie, aby zdać dobrze ten egzamin musieli wykazać się wiedzą z administracji, systemu politycznego i geograficznego naszego południowego sąsiada. Po zakończeniu prac pisemnych nadszedł czas na etap praktyczny ("w terenie"). Wszyscy uczestnicy musieli przejść czterokilometrową, przepiękną trasę ze Stężycy do Dęblina. Ścieżka prowadziła wzdłuż wału nadwiślańskiego. Podczas wędrówki uczestnicy musieli wykonać trzy krótkie testy na trzech punktach kontrolnych. Sprawdziany dotyczyły: pierwszej pomocy, Unii Europejskiej, a trzecim zadaniem było wymierzenie odległości „na oko”. Po przejściu wyznaczonego szlaku uczniowie mogli udać się na posiłek do warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 w Dęblinie.


W olimpiadzie brało udział pięć szkół: ZSZ nr 2 w Dęblinie, ZO Róża Stara, ZSZ nr 1 w Dęblinie, ZS im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach oraz poza konkurencją, chcąc zapoznać się ze specyfiką zawodów, dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Leopoldowie. Zawodnicy ZSZ nr 2 w Dęblinie nie byli „zbyt gościnni” i wygrali większość konkurencji.

Wyniki klasyfikacji szkół wyglądały następująco:
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie
2. Zespół Oświatowy Róża Stara
3. Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
4. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie


Wyniki klasyfikacji indywidualnej wyglądały następująco:
1. Drużyna Zespołu Oświatowego Róża Stara
2. Klaudia Jasek, Jakub Kopera – ZSZ nr 2 w Dęblinie
3. Agnieszka Kucułyma, Aleksandra Langwińska – ZSZ nr 2 w Dęblinie
4. Klaudia Reda, Patrycja Maraszek – ZSZ nr 2 w Dęblinie
5. Mikołaj Majchrzak, Damian Jerzo – ZSZ nr 2 w Dęblinie
6. Jakub Kopeć, Szymon Stosio – ZSZ nr 2 Libero w Dęblinie


Sześć najlepszych duetów otrzymało nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki. Nagrody wręczał Starosta Powiatu Ryckiego – p. Stanisław Jagiełło, Burmistrz Miasta Dęblina – p. Beata Siedlecka, Przewodnicząca Rady Powiatu – p. Hanna Czerska-Gąsiewska, honorowy sekretarz RW LZS –p. Elżbieta Orzechowska oraz wicedyrektor ZSZ nr 2 w Dęblinie – p. Mariola Sulima.

Trzy najlepsze szkoły i duety otrzymały pamiątkowe puchary.

Organizatorzy składają podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Rykach, Urzędu Miasta w Dęblinie oraz bardzo gorąco dziękują menedżerom Wyspy Wisła za pomoc w organizacji imprezy wojewódzkiej.                                                                                      

                                                                                                                                                       Klaudia Reda i Jakub Kopera