Oferta zajęć dodatkowych dla młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

Typ zajęć dodatkowych

klasa

nauczyciel

termin

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

IV TG

M. Szpadzik

czwartek, 8 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

IV TG

E. Pataj

wtorek, 8 godz. lekcyjna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

III TEO

E. Świątkowska

październik- styczeń

piątek 15:00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

III TE

M. Wąsik

październik- styczeń

piątek 15:00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

II TR4

M. Wilk

Styczeń- czerwiec

Zajęcia przygotowujące do konkursów kulinarnych

Uczestnicy konkursów

H. Prokocka

grudzień, luty, marzec

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

II TE

A. Wiśniewska

Czwartek 15:00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

II TH4

D. Złotnicka

Piątek 14:00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

VI TH

D. Złotnicka

Piątek 15:00