Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - podanie

Regulamin rekrutacji - regulamin

Lista ośrodków, gdzie można wykonać badania lekarskie - lista


INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO
SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ważne informacje:

  1. 17 maja – 21 czerwca 2021r. (do godz.15.00) złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. 25 czerwca – 14 lipca 2021 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 22 lipca 2021 r. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 23 – 30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  5. 2 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.00) podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wymagania sanitarne podczas składania dokumentów w sekretariacie szkoły:

- osoba mająca dostarczyć dokumenty przychodzi z zasłoniętymi ustami i nosem.

- przy wejściu do szkoły bezwzględnie musi zdezynfekować ręce.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.