Tydzień Przedsiębiorczości w ZSZ nr 2

Od 15 do 22 czerwca 2020 roku, z inicjatywy SU, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wirtualnym tygodniu poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem firmy.

Uczniowie klasy ITRR5, pod kierunkiem p. Elżbiety Świątkowskiej i p. Magdaleny Wąsik, przygotowali ciekawostki na temat polskich monet i banknotów, a także oszczędzania pieniędzy. W ramach wydarzenia, zainteresowani poznali etapy tworzenia firmy, wady i zalety prowadzenia firmy indywidualnie, a także dowiedzieli się więcej na temat płacy minimalnej.

Czytaj więcej...

olimp

Olimpiada z języka angielskiego w ZSZ nr 2

W dniu 20 maja 2020 roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z języka angielskiego, uczestnicząc w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus online.

Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

Czytaj więcej...

 Tydzień „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” w ZSZ nr 2

Od 1 do 7 czerwca 2020roku, z inicjatywy SU, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wirtualnym tygodniu poświęconym zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem.

Uczniowie klasy ITG5, pod kierunkiem p. Marty Szpadzik i p. Kamili Jędrych, przygotowali wiele ciekawostek oraz zagadek. Oprócz tego, zainteresowani wydarzeniem przypomnieli sobie zasady zdrowego odżywiania, obliczyli podstawową i całkowitą przemianę materii, a także poznali zamienniki cukru i soli w naszych potrawach.

Czytaj więcej...

 

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących - pobierz

Podręczniki do przedmiotów zawodowych - pobierz

 


 Informacja o egzaminach poprawkowych sierpień 2020

 

Wykaz terminów egzaminów poprawkowych w sierpniu 2020 r. 

 

Czytaj więcej...


Szkolny konkurs fotograficzny
„Wiosna w obiektywie” w ZSZ nr 2

Pomimo panującej pandemii koronawirusa, uczniowie naszej szkoły zdołali uchwycić piękno tegorocznej wiosny i podzielić się swoimi zdjęciami w ramach trzeciego z kolei konkursu fotograficznego z cyklu „Cztery pory roku w obiektywie”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań naturą.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny
w reżimie sanitarnym w ZSZ nr 2

Z miesięcznym opóźnieniem, 8 czerwca 2020r. absolwenci Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego i Gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przystąpili do egzaminu maturalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez MEN, CKE i GIS.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkoły i w salach egzaminacyjnych są dostępne środki do dezynfekcji rąk. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zarówno przy wejściu do szkoły, jak i po jej opuszczeniu.

Czytaj więcej...

Konkurs czytelniczy
z języka angielskiego w ZSZ nr 2

W dniu 4.06.2020r. odbył się w szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego. Ze względu na formę nauczania prowadzoną obecnie, konkurs został przeprowadzony za pomocą używanego przez szkołę narzędzia – platformy Microsoft Office 365.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Technikum, a także Szkoły Branżowej.

Celem konkursu była popularyzacja literatury anglojęzycznej wśród młodzieży, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz aktywizowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych.

Czytaj więcej...