KONKURS „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”

Język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Wszyscy wiemy też, jak ważna jest znajomość języka ojczystego i dbałość o jego poprawność.

27 maja 2020 r. uczniowie klas I, II i III wzięli udział w konkursie językowym „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”, tym razem w wersji online. Zadania konkursowe sprawdzały praktyczną znajomość i poprawność języka w zakresie fleksji, frazeologii, leksykologii, ortografii i semantyki.

Uczniowie mieli „trudny orzech do zgryzienia”, jednak polonistom (p. A. Wojtyś i p. B. Barańskiemu) szybko udało się wyłonić zwycięzców:

Czytaj więcej...

Tydzień „Ekologia i My” w ZSZ nr 2

Od 15 do 24 maja 2020r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wirtualnym tygodniu poświęconym zagadnieniom związanym z ekologią.

Za pośrednictwem szkolnego Facebooka, uczniowie świętowali m.in. Dzień Niezapominajki (15.05), Dzień Pszczół (20.05) czy Parków Narodowych (24.05). Z tej okazji klasa I TH5, pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Niedźwieckiej, przygotowała wiele ciekawostek oraz zagadek.

Czytaj więcej...

 aaa


 nowe1


Informacja dla rodziców oraz uczniów
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 W związku z zawieszeniem zajęć:

  1. Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (w czasie rzeczywistym).
  3. Każdy nauczyciel wskaże każdemu uczniowi źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą skorzystać. Nauczyciel obowiązany jest również do łączenia naprzemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  4. W czasie, w którym odbywają się zajęcia (zgodnie z planem lekcji) uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika lekcyjnego lub komunikatorów.
  5. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia może skontaktować się z wychowawcą zdalnie na dotychczasowych zasadach (rozmowa telefoniczna, email, dziennik elektroniczny).
  6. Szczegółowe informacje uczniowie i rodzice otrzymają drogą mailową lub wiadomość przez dziennik lekcyjny.

               Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną planowane na 30 maja 2020 r. obchody jubileuszu 50 - lecia ZSZ nr 2 w Dęblinie nie odbędą się w zaplanowanym terminie.

Przygotowywaliśmy się do nich długo, ciesząc się na spotkanie z zaproszonymi gośćmi i absolwentami. Z przyczyn od nas niezależnych niestety nie jesteśmy w stanie podać konkretnych informacji na temat nowej daty uroczystości. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wraz z rozwojem sytuacji będziemy Państwa zawiadamiać o planowanych działaniach.

Dziękujemy za wszystkie ciepłe, pełne życzliwości i wsparcia słowa, które do nas docierają. Życzymy zdrowia i pogody ducha, licząc na spotkanie z Państwem w nieodległej przyszłości.

Organizatorzy


Podpisanie umów na realizację  projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

             W ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w  dniu 20 kwietnia 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SKADAR Arkadiusz Skawiński” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie.

Czytaj więcej...

NIECODZIENNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

 24 i 27 kwietnia 2020 r. pożegnaliśmy uczniów klas czwartych.

To nie było pożegnanie jakiego wszyscy byśmy chcieli. Gdzie zamieszanie na korytarzu, śmiech, gwar w sali gimnastycznej, uroczyste wręczenie dyplomów, świadectw i podziękowań, wspólne zdjęcia? To rozstanie z maturzystami odbyło się w zupełnie innych warunkach i okolicznościach, bez nauczycieli, gości, rodziców, młodszych koleżanek i kolegów. A jednak nie zabrakło uśmiechu, łez, wzruszenia i wspomnień.

Panie dyrektor Mariola Sulima i Aleksandra Wiśniewska wirtualnie skierowały do absolwentów życzenia i słowa uznania.

Uczennice i uczniowie odebrali świadectwa (niestety w maseczkach i rękawiczkach), a wśród najlepszych znalazły się:

- Małgorzata Bogusz z kl. IV TEO – średnia 5,15, zachowanie wzorowe;

- Zuzanna Świderska z kl. IV TEO – średnia 5,00, zachowanie wzorowe;

- Anna Kamińska z kl. IV TEO – średnia 4,85, zachowanie bardzo dobre.

Drodzy Abiturienci, z całą pewnością się jeszcze zobaczymy…

Teraz wspieramy Was dobrą myślą i jesteśmy z Wami. Do zobaczenia w lepszej przyszłości. A na maturze życzymy tradycyjnie połamania piór.


plakat_dofinansowanie.jpg


Święto Kobiet w ZSZ nr 2

6 marca 2020r. był dla uczniów naszej szkoły okazją do złożenia swoim koleżankom, nauczycielkom, wychowawczyniom życzeń oraz wręczenia im upominków - niespodzianek. Uczniowie klasy III TG we współpracy z samorządem uczniowskim zadbali o wyjątkową oprawę tego dnia.

Wszyscy uczniowie mieli okazję wziąć udział w quizie - Znane Polki, który polegał na odgadnięciu imion i nazwisk Polek, które swoją działalnością zasłynęły na całym świecie. Aby uzupełnić kartę odpowiedzi uczestnicy quizu musieli odszukać fotografie wraz z krótką informacją na ich temat.

Czytaj więcej...