Planowane działania alertu ekologiczno-zdrowotnego na rok 2012/2013

 1. Działania organizacyjne – realizacja
  1. Pierwsze kroki – opracowanie założeń alertu ekologiczno-zdrowotnego

więcej …

 1. Samorząd uczniowski opracował logo alertu (grudzień2013)

więcej ….

 1. W wejściu budynku szkoły umieściliśmy hasło propagujące alert (grudzień 2013).
 2. Działania na rzecz ochrony  przyrody i kształtowania środowiska naturalnego
  1. Eko – informacje – prowadzenie gazetki szkolnej dot. nowinek ekologicznych w ciągu całego roku szkolnego

więcej ….

 1. Współpraca z fundacją „Jak Pies z Kotem”
  1. Zbiórka funduszy na operację i mieszkanie dla Figi i  Białej więcej …
  2. Warsztaty dla chętnych uczniów więcej
  3. Przystąpienie do programu „PTAKI” organizowanego przez OTOP więcej… i więcej ....
  4. Upiększanie terenu wokół  szkoły więcej
  5. „Ptasia stołówka” więcej…
 1. Konkurs wiedzy o GMO

w trakcie….

 1. Sadzenie lasu - Nadleśnictwo Puławy więcej… (załącznik 2)
 2. Udział w „Akcji liczenia zwierząt” – Nadleśnictwo Puławy więcej…(załącznik 3)
 3. Udział w „Olimpiadzie ekologicznej” więcej …
 4. więcej… (załącznik 4)

1.Wycieczka do „Oczyszczalni Ścieków w Dęblinie” -przełożona na późniejszy termin.

2. Monitoring wód wokół szkoły - realizacja koniec maja.

3. Oszczędzanie wody, światła, prądu – Fakty i mity - w trakcie realizacji

V. Racjonalne korzystanie z surowców, propagowanie korzystania z opakowań ekologicznych.

1. Segregowanie śmieci więcej…

2. Konkurs Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy pt. "Świadomy wie co robić z ZSEE

więcej… i więcej...

3. Konkurs na „Karmnik ekologiczny”więcej…

VI. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego

 1. 1.Konkurs „Ekologiczne ozdoby choinkowe” więcej …
 2. 2.Akcja “Sprzątanie świata” więcej…
 3. 3.Porządkowanie cmentarza komunalnego więcej…
 4. 4.Konkurs  “Fotografia kieszonkowa” – dziedzictwo kultury i  przyrody zarejestrowane aparatem komórkowym

- nie zrealizowane.

  1. Funkcjonowanie szkolnego koła PCK więcej … więcej ...
  2. Problemy z odżywianiem, - anoreksja i bulimia

- prezentacje na godzinach wychowawczych.

 1. Pokaz pierwszej pomocy

więcej…

 1. Akcja antynikotynowa więcej… oraz więcej... i więcej...
 2. Rozpoznawanie i radzenie sobie z depresją
 1. Witaminka zamiast dymka więcej…
 1. Tydzień zdrowia więcej…
 2. Różowa wstążeczka – akcja profilaktyki raka więcej …
 3. Aktywne formy spędzania czasu

W trakcie realizacji…

 1. Projekcja filmu SOS – ziemia

W trakcie realizacji…

11. Warsztaty psychoedukacyjne „Droga na skróty” więcej…